Projekt "Mustvee valla loodusainete õppeklass"

Projekti abil on loodud Mustvee Kooli ruumidesse kaasaegne loodusainete labor/õppeklass, kus on võimalik tunde läbi viia kõikide Mustvee valla koolide Avinurme Gümnaasiumi, Peipsi Gümnaasiumi, Lohusuu Kooli, Mustvee Kooli, Voore Põhikooli õpetajatel. Õppeklassis saavad vastavalt ainekavale osaleda õpilased 1.-12. klassist. Lisaks saavad klassi kasutada nii aineõpetajad (klassiõpetajad, geograafia, füüsika, keemia, bioloogia) kui külalisõpetajad/õppejõud teistest koolidest ja/või kõrgkoolidest.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.