« Back

Hinnapakkumus asfalteerimistöödeks

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m².

Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla ulatuses on normaalsed.

Kasutada asfalteerimiseks AC16 Surf kiht H=5 cm 100% lubjakivikillustikust segu.

Tasandusfreesimise vajaduse otsustab hinnapakkumuse esitaja. 

Pakkumise hindamise aluseks on madalaim hind. Parkla joonimine kevad 2024.

Ootame hinnapakkumust 22. septembriks 2023 kell 15.00 meilile info@mustvee.ee ja kalev.karu@mustvee.ee. Tööde algus esimesel võimalusel peale eduka hinnapakkumuse kinnitamist.