« Back

OÜ Birger keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga 5942 võtta põhjavett mahus kuni 10 000 m³/a (100 m³/ööp).
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-126025-7 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.