« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks:

Jõgeva maakond Mustvee vald Laekannu küla Jospra (16401:001:0282; 0,7285 ha; sihtotstarbeta maa) alghind 2550.-, tagatisraha 250.-

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil www.maaamet.ee.