« Tagasi

Jõgevamaa noored said huvihariduse ja huvitegevuse toetuse abil pea 900 000 euro eest lisategevusi

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga, millest pea 900 000 eurot sai Jõgeva maakond. Toetusrahaga muutus huvitegevus mitmekülgsemaks ning kättesaadavamaks näiteks nii elektroonse muusika kui ka pärimusmuusika austajatele.

Toetusele eelneval perioodil oli Jõgevamaal mitmes vallaks probleemiks ebaühtlane ja puudulik transport huvitegevustesse, mis tähendas, et noored ei pääsenud kodukohast kaugemal asuvatesse huviringidesse. Probleemi lahendamiseks võeti eesmärgiks parandada transpordivõimalusi, et osaleda saaksid ka maapiirkondades elavad noored. Toetuse tulemusel avati maapiirkondades, väiksemates koolides, külaseltsides ja rahvamajade mitmeid uusi huviringe.  

Kättesaadavamaks muutusid seejuures animatsiooni, elektroonse muusika ja pärimusmuusika ringid. Huvitegevuste kvaliteedi parandamiseks osteti uusi vahendeid – näiteks esinemis- ja võistlusriideid. Jõgeva vallas kasutati toetust rahvariiete soetamiseks, et osaleda laulu- ning tantsupeol. 

 

Tähelepanuta ei jäänud ka majandusraskustega peredest pärit noored. Jõgeva maakonnas tehti koostööd huvikoolide, üldhariduskoolide ja sotsiaalosakonnaga, et toetada majandusprobleemidega noori. Erinevate võimalustena kompenseeriti huviringide osalustasusid, võimaldati transport või vahendid huvitegevustes osalemiseks. 

 

Mustvee Muusika- ja Kunstikool toob värskust kohalikku kultuuriellu

 

Mustvee haridus- ja noorsootöönõuniku Raivo Vadi sõnul on olnud huvihariduse ja huvitegevuse toetusel oluline mõju Mustvee Muusika- ja Kunstikooli arengule ja ka sellele, et 2018. aasta suvest asus kooli direktori ametikohale kõrgelt hinnatud pianist, muusikapedagoog ja muusikaelu korraldaja Lauri Väinmaa. 

„Edulugu sai alguse 2017. aastal, kui kool laienes Avinurme, kuhu kohalik rahvas oli aastaid muusikakooli soovinud, 2018. aastal järgnes Voore osakonna loomine ja kunstiosakonna eelklassi avamine ning 2019. aastal avasime Avinurmes uue vaskpillide eriala," lausus Vadi. 

Uuendustel on olnud suur mõju, sest kooli õpilaste arv on kasvanud 67-lt (2016) 115-le (2019). Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis õpib üks neljandik valla koolide õpilastest. 

„Muusika õppimise võimalus on nüüd loodud kogu valla lastele. Kuna vald on põhja-lõuna suunas pikk, ei oleks kõigil lastel võimalik Mustvees koolis käia. Nüüd õpib Voore kooli 53-st lapsest Muusika- ja Kunstikooli osakonnas 22 ja Avinurme osakonnas 25 last. Avinurmes õpetatavad puhkpillid on kasvulavaks sealsele aktiivsele puhkpilliorkestrile," ütles Vadi. 

Lisaks sellele on toetuse abil asutud parandama huvikooli pillifondi, sest kooli pillid olid varem kehvas seisus. „Oleme ostnud kaks uut väga head Kawai firma klaverit Mustveesse ja puhkpillide komplekti Avinurme. Plaanis on järk-järgult uuendada kõik amortiseerunud pillid," lisas Vadi. Koolis saab õppida näiteks kitarri, saksofoni, plokkflööti, trompetit, metsasarve, trombooni, tuubat ja lisaks toimub ka kunsti- ning lauluõpe. 

„Laste kontserdid toovad värskust kohalikku kultuuriellu. Usume, et muusika õppimise võimalus arendab elu väiksemates keskustes ja maal ning hoiab noori peresid kohal ja ehk toob neid juurdegi," sõnas Vadi. 

Toetus Jõgevamaal:

Eraldatud toetussumma 

889 548€ 

Ellu viidud tegevused 

74 

Sh uued võimalused 

51 

Tegevuste arv kultuuri valdkonnas 

32 

Tegevuste arv spordi valdkonnas 

13 

Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas 

10 

Huviala valdkondade ülesed tegevused 

19 

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

 

Lisainformatsiooni huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kohta leiab siit: https://noortehuviheaks.entk.ee/

Pressiteate edastas:

Helena Vaht

Kommunikatsioonibüroo Dalton

+372 55563444

helena@dalton.ee

www.dalton.ee

Laeva 2, 10111 Tallinn