« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor on avatud ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. oktoobriks maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Võrreldes kevadvooruga taotlemises muudatusi ei ole.

Endiselt saab taotlusi esitada kahte meetmesse:

Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. (Näiteks üritused, koolitused, õppereisid, arengukavade koostamine, trükiste koostamine jms)
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. (Asjade, vahendite ostmine ja ehituslikud tegevused).

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena või asutajana ei osale kohaliku omavalitsus ega riik ja mille liikmetest või asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Seltsingud taotleda ei saa.

Toetuse summa on

  • meetme 1 projektidele maksimaalselt 2500 eurot ja
  • meetme 2 projektidele maksimaalselt 4000 eurot.

Nõutav omafinantseering mõlemas meetmes on 10% projekti maksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse   e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.oktoobriks 2020 kella  16.30.

Taotlus ja eelarvevorm on leitavad JAEKi kodulehel https://www.jaek.ee/sugisvoor-2020 ja lisatud ka sellele kirjale. Taotlemise tingimused on ära toodud KOPi määruses, mis on ka kirjale lisatud.

Infopäev taotlejatele toimub 14. septembril kella 14-17 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis, Aia tn 6 (II korrusel. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja  taotlusvormide täitmist, nõutavaid lisadokumente ja enamlevinud vigu taotlemisel. Registreeri infopäevale siinsamas VEEBIS või tel 520 8423, kersti@jaek.ee.

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits,  telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.