« Tagasi

Koolivõrgu avalik arutelu Lohusuu Koolis

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise kolmas avalik arutelu toimus Lohusuu Koolis 7.veebruaril

Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema.

Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi rääkis kohalolijatele haridusvõrgu hetkeolukorrast ja tutvustus otsuse eelnõu.
Lohusuu Kooli iseloomustab see, et peale eestikeelset lasteaeda jätkatakse koolis õppetööd nii eesti- kui ka vene keeles. Uuest õppeaastast väheneb õpilaste arv veelgi, ühe töötaja kohta jääb kooli vähem kui 2 õpilast ja õpilaskoha maksumuseks kujuneb ca 12 000 eurot.

Kooli hoolekogu liikmete arvates kooli sulgemisega kolivad pered Lohusuust ära, õpetajad kaotavad töö, valdade ühinemislepingut ei täideta.

Õpetajate  ja lapsevanemate arvates peaks Lohusuu kool jätkama kakskeelse 9.klassilise koolina.

 

Kokku osales koosolekul  74 inimest

Krista Pint
avalike suhete spetsialist