« Tagasi

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitoetuse taotluste vastuvõtt ja infopäev

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 11.-18. jaanuar 2019.a tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos, aadressil Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa, 49503. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad  kandma hilisemalt 18. jaanuar 2019.a  kuupäeva  postitemplit,  e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile kersti@pkak.ee hiljemalt 18. jaanuar 2019.a kella 17.00-ks.

2019.a. projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023" tegevussuundades:

1.           Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

2.           Majandustegevuse mitmekesistamine

3.           Kalasadamate uuendamine

4.           Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel

5.           Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine,  kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Peipsi kalanduspiirkonna 2015-2023 strateegiale ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" poolt esitatud nõuetele.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab PKAK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine", Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda PKAK kodulehel http://pkak.ee/index.php/dokumendid/32-toetuse-taotlemise-dokumendid.html

Eelarvevahendid 2019. aastaks:

PKAK 2019. aasta IX voor

1. tegevussuund Väärindamine või turustamine

2. tegevussuund Majandustegevuse mitmekesistamine

3. tegevussuund Kalasadamate uuendamine

4. tegevussuund Koelmualad ja kalade asustamine

5. tegevussuund Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi …

Eelarve (euro)

84 669,50

97 567,70

473 497,30

114 856,40

72 079,50

 

Vabade vahendite olemasolu korral toimub veel üks taotlusvoor 23.-30.august 2019.a.

EMKF meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" (meede 3.3.) teabepäev, kus tutvustatakse 2019. aasta projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda, toimub PKAK büroos (aadressil Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa) 20. detsembril 2018.a kell 13.00

Teabepäevale eelregistreerimine (hiljemalt 17. detsembriks):
e-kiri: pkak@pkak.ee
tel: 57404945 (Kersti Oja) või 5175583 (Urmas Pirk)
Kersti Oja
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
+372 57 404 945