« Tagasi

Mustvee valla info seoses eriolukorraga Eestis , ka vene keeles

Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Vallavalitsus jälgib sündmuste arenguid Mustvee vallas ning hoiab elanikud muudatustega kursis.

Mustvee valla kriisikomisjoni juhib vallavanem Märt Kraft.

Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist, suletud kõik Mustvee valla koolid. Kogu õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Koolid tagavad parima võimaliku õppe kodus. Lastel palutakse jääda koju ja mitte koguneda kampadesse.

Valla lasteaedasid esialgu ei suleta, kuid  vallavalitsus palub võimalusel jätta lasteaialapsed koju.

14.märtsist suletakse Mustvee Spordihoone, Avinurme ujula, kõik raamatukogud, muuseumid ja kultuuriasutused

Välisreisidelt saabunud töötajatel palutakse jääda koju 14 päevaks

Vallavalitsus ja Teenuskeskused on suletud 16.märtsist kuni 20.märtsini (k.a.), teenistujad teevad tööd kodus, vastavad e-mailidele, telefonidele jne.

Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Mustvee valla kriisikomisjon koguneb uuesti  20.märtsil kell 10.00 vallamajas, olukorra halvenemisel varem.

Ära jäävad ka märtsi volikogu istung  ja kõikide komisjonide koosolekud

Kõige täpsemat infot kriisiolukorra ja käitumisjuhiste kohta jagab Terviseamet oma kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et

 

Информация о волости Муствеэ в связи с чрезвычайным положением Эстонии

Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Волостная управа следит за развитием событий в волости Муствеэ и будет держать жителей в курсе происходящих изменений.

Муствеэский кризисный комитет возглавляет старейшина волости Мярт Крафт.

Исходя из решения правительства, все школы волости Муствеэ будут закрыты с понедельника с 16 марта. Все обучение переводится на дистанционную и домашнюю форму обучения. Школы обеспечат наилучшее возможное обучение дома. Детей просят оставаться дома и не собираться в компании.

Волостные детские сады пока закрыты не будут, но волостная управа просит по возможности оставлять детей дома.

С 14 марта спортивный зал Муствеэ, бассейн Авинурме, все библиотеки, музеи и учреждения культуры будут закрыты.

Прибывающих из-за рубежа людей, просят остаться дома на 14 дней.

Волостной дом и пункты обслуживания будут закрыты с 16 марта по 20 марта (включительно), служащие будут работать дома, отвечать на электронные письма, телефонные звонки и т.д.

По возможности, просим всех подавать необходимые заявки, заявления и документы в электронном виде или отложить визит в волостную управу Муствеэ. Граждане обслуживаются по телефону.

Муствеэский кризисный комитет соберется снова 20 марта в 10.00 в волостном доме, в случае ухудшения ситуации собрание состоится раньше.

Мартовское собрание волостного совета и все заседания постоянных комиссий также будут отменены.

Наиболее подробная информацию о кризисной ситуации и правила поведения на странице Департамента здравоохранения: https://www.terviseamet.ee/en