« Tagasi

Mustvee vallavalitsus korraldab konkursi sotsiaaltöö spetsialisti leidmiseks

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse Mustvee piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

Ametikoha peamised tööülesanded:

 • abi osutamise korraldamine üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine; sotsiaaltoetuste arvestamine ja hoolekandeteenuste korraldamine;
  sotsiaaltoetuste ja -teenuste programmis STAR andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine;
  teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine, teenistusvaldkonnas esindamine ja õigusaktide eelnõude koostamine;
  ettepanekute tegemine õigusaktide eelnõude algatamisel

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaltööalast kõrgharidust;
 • vähemalt 2-aastast töökogemust haridus- või sotsiaalvaldkonnas;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • vene keele valdamist suhtlustasandil;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat täistööajaga tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Ametisse asumise aeg: niipea, kui võimalik

Asukoht: Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 06.juuli 2020 (k.a.)

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Lisainformatsioon: Tiina Tuur, tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee