Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arendusnõuniku ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

arendusnõuniku ametikohale

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

 

Ametikoha põhiülesanded:

 • Arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamine ja koostamise korraldamine;
 • Siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide koostamine, juhtimine ja aruandlus;
 • Valla esindajana osalemine arengudokumentide menetluses ja oma valdkonna koostöövõrgustikes;
 • Valdkonna koostöövõrgustike tegevuse koordineerimine;
 • Hallatavate asutuste nõustamine projektitaotluste koostamisel;
 • Turismimajanduse arengu ja turismialase teabe levitamise koordineerimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust;
 • Eelnevat töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • Projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi;
 • Teadmisi strateegilisest planeerimisest ja arengukavade koostamisest;
 • Eesti keele valdamist kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskust;
 • Teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga.

Tööle asumise aeg: niipea, kui võimalik

Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 14. august 2020

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Lisainformatsioon: Aivar Lainjärv, telefon 515 0499.