« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on Mustvee valla territooriumil keskkonnaalase tegevuse koordineerimine, keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine ning keskkonnajärelevalve teostamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Erialast haridust;
 • Õigusliku regulatsiooni tundmine haldusmenetluse, keskkonnakaitse ja keskkonnajärelevalve osas;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • Eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele valdamist ametialase suhtluse tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • CV
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

Tööle asumise aeg: veebruar 2019

Asukoht: Mustvee Vallavalitsus Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 25. jaanuar 2019

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee, 5340 8942.