« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus osales koos Põltsamaa Vallavalitsuse ja Elva Vallavalitsusega 2019. aastal projektis, mille käigus töötati välja tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudel.

Projekti „Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse osutamise ning juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine" tulemustest lähtuvalt ja  tulenevalt sellest, et Mustvee vallas ei ole käesoleval ajal kõigile hariduslike erivajadustega lastele ja õpilastele tagatud tugispetsialistide (psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed) teenused, otsustas Mustvee Vallavolikogu 30.10.2019 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse moodustamise

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse põhimääruse kinnitas Mustvee Vallavalitsus 21.11.2019 määrusega nr 14.

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond kohalike omavalitsuste üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti kogumaksumus oli 29411,76 eurot, millest 25000 eurot tuli sotsiaalfondist. Iga omavalitsus panustas 1470,59 euroga.

Lõpparuandega saab tutvuda SIIN