« Tagasi

Ranitsatoetus 1.klassi minevatele lastele

2020. aastal toetab Mustvee vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euroga.  
Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust omaval isikul sõltumata rahvastikuregistri järgsest elukohast.

Taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus, kuhu lisada ka koolimineva lapse andmed – nimi, isikukood ja kool.

Määrusega saab tutvuda ja avalduse blankett on kättesaadav Mustvee vallavalitsuses, teenuskeskustes  ja valla veebilehel. 

Ranitsatoetus kantakse avalduse esitaja arvelduskontole septembris kui õpilaste nimekirjad on EHIS-es kinnitatud.

Taotlus esitada piirkonna sotsiaaltöötajale või valla üldmeilile info@mustvee.ee.

Taotluse blankett: sotsiaaltoetuse taotlus