« Tagasi

Teade peremehetu ehitise arvele võtmise kohta

Mustvee Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 65 asuva elamu mõttelise osa suurusega 2/5 (ehitisregistri kood 120715844).

Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Mustvee Vallavalitsusele kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest.