« Tagasi

AS Emajõe Veevärk teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.02.2022

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141 veeteenuse hinna kehtestamine, teatab
AS Emajõe Veevärk, et alates 01.02.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja
kanalisatsiooniteenuste eest.
Konkurentsiameti poolt on otsusega 10.12.2021 nr 9-3/2021-012 kooskõlastatud AS Emajõe
Veevärk uued veeteenuse hinnad