« Tagasi

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele

Vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator »

Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?

Suhtelises vaesuses peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega. Energiakulude hüvitist saab tõenäoliselt taotlema hakata detsembri teises pooles või jaanuaris. Taotlemiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel pöörduda siis kohaliku omavalitsuse poole.

 

Возмещение затрат на энергию

Чтобы смягчить рост цен на электроэнергию, государство разработало две отдельные меры: возмещение сетевой платы всем потребителям и частичная оплата счетов за электроэнергию, газ и отопление малообеспеченным домохозяйствам.

Возмещение сетевой платы за электричество всем


Сетевая плата за электричество возмещается в размере 50% всем потребителям электроэнергии – это автоматически отразится в счетах за электроэнергию в виде стоимости сетевых услуг, которая вполовину меньше обычной:

Возмещение счетов за электроэнергию, газ и отопление малообеспеченным семьям


Семьям, живущим в условиях относительной бедности, то есть малообеспеченным семьям, при частичной оплате счетов за электроэнергию, газ и отопление повышение цен на конкретный источник энергии, то есть повышение цены за единицу электроэнергии, газа или отопления компенсируется в размере 80%.

Домохозяйство имеет право на получение пособия, если его чистый доход ниже черты относительной бедности. Он определяется из расчета 673 евро на человека в семье в месяц, причем такая же сумма на каждого последующего члена семьи в возрасте 14 лет и старше берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет – с коэффициентом 0,3.

Калькулятор компенсации расходов на энергию» нажми RUS для заполнения на русском языке  

Семьям, проживающим в относительной бедности, возмещается 80% общей стоимости энергии, которая превышает 120 евро/МВтч (12 с/кВтч) за электроэнергию, 49 евро/МВтч (4,9 с/кВтч) за газ и 78 евро/МВтч (7,8 с/кВтч) за центральное отопление.

Юридическая подготовка, необходимая для подачи ходатайств о компенсации, находится на завершающей стадии, продолжается разработка среды для подачи заявок. Ходатайствовать о компенсации затрат на энергию, вероятно, можно будет в конце декабря или в январе.
Для подачи ходатайства семья из целевой группы должна обратиться в местное самоуправление. Возмещение будет производиться задним числом, начиная с сентябрьских счетов.

LISAINFO