« Tagasi

Jäätmevedu jätkab Mustvee vallas kuni uue jäätmevedaja selgumiseni AS Ragn-Sells

 

Mustvee Vallavalitsus teatab, et kuni uue jäätmevedaja selgumiseni jätkab Mustvee vallas segaolmejäätmete vedu seni kehtinud tingimustel AS Ragn-Sells, kes on saatnud välja 2022. aasta veograafikud.

Neil, kes oma veograafikut seni veel kätte saanud ei ole, tuleks seda Ragn-Sellsilt küsida telefonil 6060439 või meiliaadressil info@ragnsells.ee või tutvuda oma graafikuga Ragn-Sellsi iseteeninduses aadressil www.ragnsells.ee/iseteenindus  

Lisainfo Mustvee vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt telefonil 5068432 või meiliaadressil pille.lapin@mustvee.ee

Транспортировка отходов будет продолжаться в волости  Муствеэ AS Ragn-Sells  до тех пор, пока не определится новый перевозчик отходов.

Муствеэская волость сообщает, что до тех пор, пока не будет определен новый перевозчик отходов, AS Ragn-Sells, разославшее графики перевозок на 2022 год, продолжит перевозку смешанных бытовых отходов в Муствеэской волости на действовавших до сих пор условиях.

Тем, кто еще не получил расписание транспорта, следует обратиться в Ragn-Sells по телефону 6060439 или по электронной почте info@ragnsells.ee или посмотреть расписание в самообслуживании Ragn-Sells по адресу www.ragnsells.ee/iseteenindus.

Дополнительную информацию можно получить у специалиста по окружающей среде волости  Муствеэ по телефону 5068432 или по электронной почте pille.lapin@mustvee.ee.