« Tagasi

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 3. istung toimub kolmapäeval, 1. detsembril 2021 algusega kell 13.00 Mustvee Kultuurikeskuses.

Istungi päevakorra projekt:
 
1. Mustvee valla 2022. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja järgnev menetlemine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja finantsjuht H. Viiberg ja arengu- ja eelarvekomisjoni esimees S. Uleksin.
2. Mustvee valla 2021. aasta III lisaeelarve kinnitamine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja H. Viiberg ja arengu- ja eelarvekomisjoni esimees S. Uleksin.
3. Esindajate nimetamine Mustvee valla haridusasutuste hoolekogudesse, ettekandja volikogu esimees Ü. Rosin, kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees R. Kivisaar.
4. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liitu, ettekandja volikogu esimees Ü. Rosin.
5. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar
6. Mustvee valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis, ettekandja vallavanem T. Rudissaar
7. Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017. a määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees L. Smirnova. 
8. Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 14 „Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees L. Smirnova.
9. Mustvee valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel lumetõrje teostamise kord, ettekandja  abivallavanem Z. Koromnova, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Aivar Anijago.
10. Vara kasutusse andmine (tuletõrje alarmsõiduk), ettekandja  abivallavanem Z. Koromnova, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Aivar Anijago.
11. Vallavara kasutusse andmine (Avinurme, Vadi kooli kinnistu), ettekandja abivallavanem Z. Koromnova, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Aivar Anijago.
12. Avinurme Kultuurikeskuse asutamine, ettekandja vallavanem T. Rudissaar, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees A. Säälik.
13. Vallavanema informatsioon
14. Muu info.

Volikogu ülekannet saab vaadata VOLISes: https://bit.ly/3o2x50p