Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi KMH aruande avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Voore seafarmi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
Sarmeks Grupp OÜ soovib kompleksloa taotluse kohaselt käitises hakata kasvatama nuumsigu (kehamassiga üle 30 kg) ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 3480 loomakohta nuumsigadele. Voore seafarm asub Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Voore külas Kaalukoja KMH aruandega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 10.09.2021 – 10.10.2021 Keskkonnaameti veebilehel: https://keskkonnaamet.ee > keskkonnateadlikkus, avalikustamised > räägi kaasa! > keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 10.10.2021 otsustaja eelpool toodud kontaktidel.
Voore seafarmi KMH aruande avalik arutelu toimub 12.10.2021 kell 18.00 Voore puhkekeskuses
(Koolimäe, Voore küla, Mustvee vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Arutelu link: https://bit.ly/3E0aSpT. Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele ohutuse tagamiseks rakendame 50% ruumi täituvust (kuni 100 in) ning maskikandmise kohustust. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.