« Tagasi

Hange "Tähe ja Pargi tänava katte säilitusremont lõik Tartu tänav - Raudtee tänav"

Mustvee Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mustvee valla Mustvee linna Tähe ja Pargi tänava katte säilitusremont lõik Tartu tänav - Raudtee tänav" 

Hanke kirjeldus

Lisa 1 Kinnitused hanke tingimuste täitmisest 

Lisa 2 Kinnitused hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumiste kohta

Lisa 3 Avaldus hankemenetluses osalemisest

Lisa 1 Kululoend 

Seletuskiri