« Tagasi

Pakkumuskutse „Voore laululava renoveerimise I etapp“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Voore laululava renoveerimise I etapp" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse § 85 lg 4 ja Mustvee valla hankekorra § 9 lg 2 ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Hankemenetluse eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima maksumusega pakkumuse.

Voore laululava (ehitusregistri kood 114021289) asub aadressil Jõgeva maakond, Mustvee vald, Voore küla, Laululava. Objektiga on võimalik tutvuda igal ajal. Pakkumiskutsele on lisatud lauluava orienteeruvad katuse mõõdud (joonised olemasolevast ehitusprojektist) ning fotod.

Voore laululava I etapi renoveerimistöödeks on kõlakoja katuse remonditööd: olemasoleva pleki ja kahjustatud puidu eemaldamine, puidust kandekonstruktsiooni remont ja värvimine, SBS aluskattest ja bituumensindlist katte paigaldamine, otsaplekkide paigaldamine.

Hinnapakkumine palume koostada pakkumuskutsega kaasas olevale PRIA vormile. Palume märkida maksumused ainult eelnevalt täidetud ridadele (read 11 ja 48). Pakkumus peab kehtima 60 päeva alates pakkumuste esitamise tähtajast.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna Mustvee Vallavalitsuse e-posti aadressil info@mustvee.ee märgusõnaga „Voore laululava renoveerimise I etapp" hiljemalt 17.06.2022 kell 10.00.

Täpsustavate küsimustega pöörduda: Kalev Karu – majandusspetsialist, telefon 5054944, e-post kalev.karu@mustvee.ee, Taivo Kruusaauk – Mustvee vallavalitsuse liige, telefon 5551 9958, epost taivo.kruusaauk@mustvee.ee.