Avalikud pakendikonteinerid

Pakendeid koguvad Eestis avaliku pakendikogumisvõrgustiku kaudu kolm taaskasutusorganisatsiooni:

Pakendikonteineritesse tohib panna ainult pakendeid, mis on tühjad ja puhtad. Kui pakend on määrdunud ja selle puhastamine tülikas või keeruline (nt hapukoore- või heeringapakend), siis tuleb selline pakend panna prügikasti. Määrdunud ja haisvat pakendit ei tohi mingil juhul panna pakendikonteinerisse, kus see sinna kogutud puhta materjali ära rikub.

Selleks, et pakendikonteinerisse rohkem pakendeid mahuks, on soovitav need enne konteinerisse panemist kokku pressida.

Arvestades, et pakendikonteinerite sisu läheb sorteerimisele, peaks pakendid konteinerisse panema kas läbipaistvas kotis või lahtiselt, et sorteerimisjaamas oleks kohe näha, millega tegu. Mustades kilekottides ja läbipaistmatust materjalist poekottides on kokkuleppeliselt olmejäätmed ja selliseid kotte sorteerijate turvalisuse huvides ei avata.

                https://www.loodusegakoos.ee/sorteerimise-mang

                https://www.energia.ee/et/prugimang

                http://mangud.eto.ee