Detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse jõustumisest. Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või mitte.

Detailplaneeringud on algatatud aastatel 2004-2009. Detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt, muutunud on mitmed õigusaktid, planeeringuid ei ole koostatud ning esitatud valla- ja linnavalitsusele menetlemiseks. Tulenevalt eeltoodust lõpetas vallavalitsus pooleli olevad menetlused. 

Nimetuse järel sulgudes korralduse kuupäev ja number.

2018.a detailplaneeringute koostamise lõpetamised:

 1. Mustvee linnas Benito Agirre tn 2a kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/274)
 2. Raja külas Anja kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/275)
 3. Kasepää külas Mardira kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/276)
 4. Tiheda külas Tihhotka kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/277)
 5. Mustvee linnas Jõe tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/278)
 6. Mustvee linnas Kaluri tn 10a kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/279)
 7. Mustvee linnas Narva tn 7 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/280)
 8. Mustvee linnas Rohu tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/281)
 9. Tiheda külas Murunurme kinnistu detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/298)
 10. Kükita külas Uuerohu kinnistu detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/299)
 11. Tiheda külas Vainuvälja ja Ülenurga kinnistute detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/300)
 12. Lohusuu alevikus Avinurme tee 35 kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/347)
 13. Lohusuu alevikus Avinurme tee 39 kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/348)
 14. Lohusuu alevikus Järve tee 41 maa-ala detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/349)
 15. Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/350)
 16. Kalmakülas Kollo kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/351)
 17. Kalmakülas Silla kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/352)
 18. Vilusi külas Liiva kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/353)
 19. Vilusi külas Viluranna kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/354)
 20. Vilusi külas Männivälja kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/355)
 21. Kalmakülas Liivaaugu kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/356)
 22. Lohusuu alevikus Jõekääru kinnistu detailplaneering (27.08.2018 nr 2-3/390)
 23. Kalmakülas Keki, Vektami ja Agro kinnistute detailplaneering (20.09.2018 nr 2-3/444)