Ettevõtjale

 
Juhised toidukäitlejatele seoses koroonaviirusega
Veterinaar– ja Toiduameti koduleht siin: 
 
Kriisiabikeskus ettevõtjatele

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks, www.kriisiabikeskus.ee
 

Kuidas olla hea kodanik 

Loodud on rakendus abivajajate ja vabatahtlike kokku viimiseks tänases kriisiolukorras siin:


PRIA tegevused seoses COVID-19 viirusega

Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta siin:
 

Mustvee valla ettevõtluse uuring eriolukorra meetmete ja eriolukorrajärgsete tegevuste ootuste osas. Ettevõtluse arendustegevuste ideekorje asub siin