Kasulikud lingid

Olulised telefoninumbrid

lisainfo: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/abi-vagivalla-ohvrile/tugi-vagivallast-loobumiseks

https://www.palunabi.ee/et/tugi-vagivallast-loobumiseks

Info ohvriabi kriisitelefon 11 6006, lisainfo: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi ja lepitusteenuse kohta, ohvriabi töötajate kontaktandmed

lisainfo: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi#kontakt

Info psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimaluste kohta Eestis 

Noorte usaldustelefon: 646 6666

Laste ja noorukite vaimne tervis lisainfo: https://www.oiguskantsler.ee/et/ps%C3%BChholoogilise-ja-ps%C3%BChhiaatrilise-abi-saamise-v%C3%B5imalused-eestis

Psühhiaatriakliinikud

lisainfo: https://psy.ee/teenused/psuhhiaatriakliinikud/