Mustvee keskväljakule promenaadi ja mänguväljaku rajamine

Objekti valmimise aeg: märts 2022

Projektiga jätkati Mustvee keskväljaku edasiarendamist eesmärgiga muuta Peipsi järveäärne ala atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstab Mustvee kui Jõgevamaa piirkondliku keskuse elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti raames on teostatud järgmised tegevused:

  • lõunamuuli promenaadi ehitamine;
  • mänguväljaku rajamine rannaalale.

Projekti rahastati „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest".

Projekti kogueelarve 125 042,58 eurot, millest toetus 86 986 eurot ja Mustvee valla omaosalus 38 056,58 eurot.