Mustvee valla kalapeod 2022-2023

Projektiga jätkatakse traditsioonilisi kalandusega seotud üritusi Mustvee vallas. Kalapeod koguvad populaarsust külastajate hulgas ja populariseerivad kalanduskultuuri terves Eestis.

 

Projekti raames korraldatakse Mustvee vallas perioodil 2022-2023 järgmised kalandusüritused:

1. Mustvee linna päeva kalandusteemaline õpituba 2022

2. Mustvee valla Kalurite päev 2023

3. Kalevipoja Kala ja Veefestival 2022

4. Kääpa OTTi sügispeo kalandusõpituba 2022

5. Kalapüügipidu Kasepää Kala 2023

 

Projekti rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist summas 28 044 eurot.