Mustvee valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine II

Projekti nr: 2014-2020.2.05.19-0247

Projekti periood: 01.10.2019-31.08.2023

Kogumaksumus: 88 015,46 eurot

Toetuse summa: 74 813,14 eurot

Omafinantseering: 13 202,32 eurot

Projekti eesmärk:  Tagada Mustvee valla puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Projekti raames kohandatakse Mustvee vallas 18 puuetega inimese eluruumi, mis suurendab nende iseseisva toimetuleku võimalusi ning vähendab hoolduskoormust.

Meetme tegevus:  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.