Mustvee valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine III

Projekti eesmärgiks on tagada Mustvee vallas elavatele puuetega isikutele paremad elamis-, õppimis- ja töötingimused. Füüsilise elukeskkonna kohandamise kaudu puuetega isikute iseseisvus suureneb ja lähedaste ning teiste abistajate hoolduskoormus väheneb. Puuetega isikute hooldajatel on suurem võimalus tööturul aktiivselt osaleda. Projekti tulemusena on Mustvee vallas 3 puudega isiku füüsiline elukeskkond vastav nende puudest tulenevatele erivajadustele.

Projekti kogumaksumus on 24 645 eurot, millest 20 948,25 eurot on toetus ning 3696,75 eurot omafinantseering.