Mustvee valla puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Projekti nr 2014-2020.2.05.18-0104

Projekti periood 01.08.2018 - 31.12.2019

Toetuse summa eurot 83 408,8

Projekti raames kohandatakse Mustvee vallas 20 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele mistõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist