Mustvee valla valimiskomisjon

Mustvee valla valimiskomisjon

Esimees: Daisy Utsar

Liikmed:  Marju Soop, Reili Tooming, Anneli Kaasik, Janek Romanovitš

Asendusliikmed: Jane Oja, Tiina Piigats. 

Vallavolikogu otsus nr 8, 27.03.2024

 

Valimiskomisjoni ülesanded

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisel valimisliitude ja erakondade kandidaatide registreerimine ning valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine.

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses volikogu liikme volituste peatamine ja lõpetamine ning peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid.