Ametnike palgad eelmise kalendriaasta kohta ja jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel igal aastal hiljemalt 1. mail.
 
Palgaandmetega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehe palgapoliitika teemalehe lõpus olevas artiklis "Avalikustatud palgaandmed".