Peipsi piirkonna taristute arendamine

Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele turvalise liikumise jalgsi ja jalgrattaga tugitoimepiirkonna ja tagamaa vahel. Lisaks kohalikele elanikele peatub piirkonnas hooajaliselt inimesi üle Eesti ja kaugemaltki. 

Kergliiklustee annab nii kohalikele, suvitajatele, kui turistidele võimaluse turvaliselt aega viita, koolis/lasteaias ja tööl käia ning teenuseid tarbida.

Projekti maksumus on 764 216,10 eurot, millest toetus 649 583,68 ja Mustvee valla omaosalus on 114 632,42.
Kergliiklustee valmis juunis 2020.