Püsinäituse "Peipsi järve elutuba" täiendamine kaasaegsete lahendustega

Projekti eesmärgiks on püsinäituse "Peipsi järve elutuba" täiendamine uute innovaatiliste atraktsioonidega, millede abil muutub püsinäitus turistidele atraktiivsemaks ja kaasakiskuvamaks. Projekti eesmärgi saavutamiseks täiendatakase püsinäitust 75 tollilise interaktiivse Peipsi järve kaardiga ning puutetundliku ekraaniga, millede abil saab püsinäitus kaasaegsemat ja külastajasõbralikumat lahendust.

Projekti tegevuseks oli ka sisu loomine ehk 10-12 minutilise animatsiooni loomine. Animatsioonis on kesksed tegelased rääbis ja kurk. Nende ülesanne on selgitada ja rääkida minavormis olulisematest Pepsi järve kallastel toimunud muutusi.

Projekti kogumaksumuseks on 18 588 eurot, millest 16 729,20 eurot on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetus.