Mustvee vald

Avinurme valla, Mustvee linna, Lohusuu valla, Kasepää valla ja Saare valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Mustvee vald 25. oktoobril 2017. Lisaks viiele omavalitsusele kuulub ühise Mustvee valla koosseisu ka Torma valla Võtikvere küla.

Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Mustvee linnas, teenuskeskused paiknevad Lohusuu ja Avinurme alevikes ning Kääpa ja Kasepää külades. Ühinenud omavalitsuse rahvaarv on üle 5600 elaniku ning territoorium üle 614 km².

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil asuv Peipsi järv ja paljud vaatamisväärsused pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Mustvee valla sümboolika

Veebruarikuu viimasel päeval toimunud Vallavolikogu istungil kinnitati uus Mustvee valla sümboolika.

Sümboolika autoriks on  senise Mustvee linna ning Avinurme ja Lohusuu valla sümbolite autor Priit Herodes.

Mustvee valla uuel vapil on põigiti jaotatud sinisel-mustal kilbil hõbedane ülalt kuuselõikeline, alt lainelõikeline põikpalk. Nähtaval on viis kuuske. Saateks ülal hõbedane kaheksanurkne täht. Valla lipul on põigiti poolitatud sinisel-mustal lipukangal ülalt kuuselõikeline, alt lainelõikeline valge laid.

Selgituseks on Priit Herodes toonud välja:

Kuuselõige viitab metsarikkusele, lainelõige jõe- ja järveveele. Kuuskede arv tähistab Mustvee vallaks ühinenud viit võrdväärset omavalitsust. Kaheksa-nurkne täht sümboliseerib taassündi, on teednäitav õnnemärk. Sinine tähistab rahu ja head tahet ning usku – on Jumalaema kui Taevase Kuninganna tunnusvärv, samuti esimene Eesti lipu värvidest. Hõbedane märgib valgust, tarkust, ustavust ja hingepuhtust. Must osutab valla nimele, tähistab ka vastupidavust, kannatlikkust ja empaatiavõimet.