Maakorraldus

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks maakorralduse valdkonnas on katastriüksuste moodustamise korraldamine, valla maale piiratud asjaõiguste seadmine (sealhulgas isikliku kasutusõiguse seadmine), omandireformi lõpuleviimine (sh maa munitsipaliseerimine või riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine ja maade tagastamised) ning erinevate maaga seotud toimingute läbiviimine.