3. augustil toimub Mustvee vallas elektroonikajäätmete kogumisring, mille käigus viiakse kõigist kogumisringile registreerunud majapidamistest tasuta ära vanad elektri või patarei toitel...

Elektroonikajäätmete kogumisring

3. augustil toimub Mustvee vallas elektroonikajäätmete kogumisring, mille käigus viiakse kõigist kogumisringile registreerunud majapidamistest tasuta ära vanad elektri või patarei toitel...

Kutsume teid osalema pakkumise koostamisel teede hooldus- ja pindamistöödele Mustvee vallas. Soovime tagada meie teede turvalisuse ja mugava kasutamise kõikidele liiklejatele. Palume tutvuda...

Pakkumise kutse: Mustvee valla teede hooldus- ja pindamistööd!

Kutsume teid osalema pakkumise koostamisel teede hooldus- ja pindamistöödele Mustvee vallas. Soovime tagada meie teede turvalisuse ja mugava kasutamise kõikidele liiklejatele. Palume tutvuda...

13.–26. maini toimub taas romusõidukite kokkukogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale ja seisma jäänud sõidukile tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb võtta ühendust...

Hoov puhtaks! Lase oma autoromu tasuta ära viia!

13.–26. maini toimub taas romusõidukite kokkukogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale ja seisma jäänud sõidukile tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb võtta ühendust...

SUURJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS laupäeval, 25. mail 2024 Suurjäätmed on suuremõõtmelised olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse, nagu...

SUURJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS

SUURJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS laupäeval, 25. mail 2024 Suurjäätmed on suuremõõtmelised olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse, nagu...

Mustvee Vallavalitsus korraldab riigihanke Kääpa külas olemasoleva maa-aluse kaugküttetorustiku likvideerimise ja uue maa-aluse eelisoleeritud soojatorustiku ehitusele lõigus Kääpa keskus 6...

Hange: Kääpale kaugküte

Mustvee Vallavalitsus korraldab riigihanke Kääpa külas olemasoleva maa-aluse kaugküttetorustiku likvideerimise ja uue maa-aluse eelisoleeritud soojatorustiku ehitusele lõigus Kääpa keskus 6...

Sarnaselt eelmistele aastatele saavad mesinikud taas taotleda toetust mesilasperede pidamise eest ehk TARU toetust. Taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 1.–10. maini. Mesilaspere toetuse...

Mesinikud saavad 1. maist PRIAle esitada mesilaspere toetuse taotlusi

Sarnaselt eelmistele aastatele saavad mesinikud taas taotleda toetust mesilasperede pidamise eest ehk TARU toetust. Taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 1.–10. maini. Mesilaspere toetuse...

AIAJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS laupäeval, 18. mail 2024 Biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused, puulehed, peened oksajupid jms viiakse ära kõigist...

AIAJÄÄTMETE KOGUMISRING

AIAJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS laupäeval, 18. mail 2024 Biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused, puulehed, peened oksajupid jms viiakse ära kõigist...

Keskkonnaamet teatab Mustvee Vallavalitsuse Lohusuu  puhkeala arendamisega kavandatud tegevuste keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.   ...

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Mustvee Vallavalitsuse Lohusuu  puhkeala arendamisega kavandatud tegevuste keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.   ...

Mustvee vallavalitus palub hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme,  Lohusuu, Kääpa, Voore piirkonnale.. Pakkumus kehtib kogu nimetatud...

Mustvee valla teede höövelduse hange

Mustvee vallavalitus palub hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme,  Lohusuu, Kääpa, Voore piirkonnale.. Pakkumus kehtib kogu nimetatud...

Mustvee Vallavalitsus kehtestab alates 6.märtsist 2024 kuni 15.aprillini 2024 Mustvee vallale kuuluvatel teedel liikluspiirangu mootorsõidukitele, mille tegelik täismass ületab kaheksat (8)...

Koormuspiirangu kehtestamine Mustvee valla teedel

Mustvee Vallavalitsus kehtestab alates 6.märtsist 2024 kuni 15.aprillini 2024 Mustvee vallale kuuluvatel teedel liikluspiirangu mootorsõidukitele, mille tegelik täismass ületab kaheksat (8)...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

OÜ Birger keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Birger (registrikood 10579797) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021972, milles soovitakse Maetsma külas Nexuse kinnistul asuvast puurkaevust katastrinumbriga...

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

"Euroopa horisondi" 2024.a taotlusvoorude teemade tutvustamine

Eesti Teadusagentuur korraldab temaatilised veebiseminarid "Euroopa horisondi" valdkondade "Keskkond, vesi, elurikkus ja ökosüsteemiteenused, ring- ja biomajandus, kliima ja jätkusuutlikud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

OÜ Amestop keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Amestop (registrikood 10697462) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020915, milles soovitakse Võtikvere külas asuvale Raua kinnistule (katastritunnus...

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

4. novembril toimub biolagunevate aiajäätmete kogumisring

Laupäeval, 4. novembril 2023 toimub Mustvee vallas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära biolagunevad aiajäätmed, st puulehed, rohi, taimejäänused,...

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

HANGE: Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks riigihanke

Mustvee Vallavalitsus korraldab lumetõrje teostamiseks aastatel 2023 - 2026 avatud riigihanget nr 269303. Hanke materjalid riigihangete registris aadressil  ...

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Hinnapakkumus asfalteerimistöödeks

Mustvee Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Mustvee linnas asendiskeemil toodud parkla kordusasfalteerimiseks, pindalaga ca 2550 m². Olemasolevad äärekivid säiluvad, kallakud parkla...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala...

Pakkumuskutse Vorm pakkumus
Laupäeval, 30. septembril 2023 toimub Mustvee vallas kolmas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära kolme liiki jäätmeid: paber ja papp, biolagunevad...

Järjekordne jäätmekogumisring toimub 30. septembril

Laupäeval, 30. septembril 2023 toimub Mustvee vallas kolmas jäätmekogumisring, mille käigus viiakse kõigist soovi avaldanud majapidamistest ära kolme liiki jäätmeid: paber ja papp, biolagunevad...