Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele

Projekti eesmärk on suurendada Mustvee valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekt aitab kaasa Mustvee valla koolides tuge vajavate õpilaste õppekeskkonna parendamisele arvestades tänapäevase õpikäsituse nõudeid. Projekti abil soetatud mööbli, seadmete ja õppevahendite abil saavad Mustvee valla koolid paremad võimalused õpilastele, kes tulenevalt nende ajutisest või spetsiifilisest õpiraskusest vajavad tavakoolis eriõppe korraldust ning teistest erinevaid õppitingimusi.