Voore laululava renoveerimise I etapp

Projekti eesmärgiks on Saare piirkonnas kohaliku kultuuripärandi säilimiseks ja edasikandmiseks parimate tingimuste loomine Voore laululava renoveerimise abil. Projekti raames teostati Voore laululava renoveerimise I etapi tööd ehk renoveeriti täielikult Voore laululava katus.

Voore laululava renoveerimise I etappi kaasrahastas Euroopa Maaelu Arengu Leader programm. Projekti kogumaksumuseks on 32 841,60 eurot, millest 7 129,91 eurot on projektitoetus.