Hajaasustuse programm on avatud

5.06.18

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 9. aprillil.
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 11. juuniks 2018.

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

  • Katrin Rajamäe - Mustvee vallamaja, tel: 513 8333, e-post: katrin@mustvee.ee

  • Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel: 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

  • Arina Tamm - Lohusuu teenuskeskus, tel: 5682 7766, e-post: arina.tamm@mustvee.ee

  • Julia Guž - Kasepää teenuskeskus, tel: 5309 8935, e-post: julia.guz@mustvee.ee

  • Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel: 776 2031, e-post: merle.kruus@mustvee.ee

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal EASi kodulehel.

 

 

 

Toimetaja: KATRIN RAJAMÄE