Hajaasustuse programm 2019

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algab 11.märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6 500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 13. maiks 2019.

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

  • Aive Tamm - Mustvee vallamaja (Tartu tn 28), tel: 5309 0915, e-post: aive.tamm@mustvee.ee

  • Julia Guž (venekeelne nõustamine) - Kasepää teenuskeskus, tel: 5309 8935, e-post: julia.guz@mustvee.ee

  • Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel: 776 2031, e-post: merle.kruus@mustvee.ee

  • Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel: 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

  • Jana Iort (ehitusküsimused) - Mustvee vallamaja (Narva mnt 16), tel: 5199 6520, e-post: jana.iort@mustvee.ee

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Taotlusvorm 2019

Taotluse eelarve

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees