Hajaasustuse programm 2020

18.03.20

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algab 17.veebruaril

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6 500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele või teenuskeskusesse hiljemalt 17. aprilliks 2020.

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

 • Aive Tamm - Mustvee vallamaja (Tartu tn 28) 
  e-post: aive.tamm@mustvee.ee
 • Pille Lapin  - Mustvee Vallavamaja (Narva mnt 16), tel: 506 8432,
  e-post: pille.lapin@mustvee.ee
 • Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel: 522 8474,
  e-post: merle.kruus@mustvee.ee
 • Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel: 529 8874,
  e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
 • Jana Iort (ehitusküsimused) - Mustvee vallamaja (Narva mnt 16), tel: 5199 6520,
  e-post: jana.iort@mustvee.ee

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

 

Hajaasustuse programm 2019

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 11.märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Toetuse saajad 2019.aastal