Hajaasustuse programm 2020

14.07.20

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt toimus 
17.veebruar - 17. aprill 2020

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Maksimaalne toetus programmist on 6 500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33%.
Mustvee Vallavalitsuse 20.02.2020 korraldusega nr 166 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Komisjoni esimees - Aive Tamm;

Komisjoni liikmed - Koit Prants, Jana Iort, Aivar Parfojev, Taivo Kruusaauk, Lembit Mangulson, Piret Tomson.

 

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Toetuse saajad 2020.aastal

 

Hajaasustuse programm 2019

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 11.märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Toetuse saajad 2019.aastal