Kasepää laululava kasutamise hinnakirja kehtestamine

5.10.20

Hinnad on kehtestatud Mustvee Vallavalitsuse korraldusega 01.10.2020 nr 653

Kehtestada laululava kasutamise hinnad järgmiselt:

üks ööpäev 700 eurot;

kaks ööpäeva 1 000 eurot;

kolm ööpäeva 1 200 eurot;

kuni 3 tundi kestev üritus 200 eur

Hind sisaldab kulutused elektrile, heakorra renditavatel territooriumiosadel (s.h niitmine), prügikäitluse ja parklate ettevalmistuse (välja arvatud liikluskorraldus).

Mustvee Vallavalitsusel on õigus teha valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele hinnaalandust kuni 50% nende poolt esitatud taotluse alusel.

Korraldus on leitav siit