Ehitusregister

Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. Ehitisregister on kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel. Ehitisregister asub aadressil www.ehr.ee
 
Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 
Registrisse kantakse ehitise tehnilised andmed ning dokumentatsioon (nt ehitise andmed, asukoha andmed, ehitamise andmed, ehitise auditi andmed, ehitise hooldusjuhend, andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste ning projekteerimistingimuste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta, riikliku järelevalve andmed ja energiamärgise andmed).