Haridus ja noorsootöö

Huvihariduse ja –tegevuse toetus lapsevanematele

Huvihariduse ja –tegevuse osaliseks rahastamiseks on toetust võimalik taotleda, kui õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vallas.

Toetust makstakse järgmiste kulude katteks:

  • huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohatasu või osalustasu;
  • transpordikulu;
  • vahendite soetamine;
  • võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine.

Taotluses tuleb märkida õpilase ja tema esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huviringi või huvikooli nimetus, huviringi korraldaja, huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liik ning taotletava toetuse suurus.

Taotlused esitada Mustvee Vallavalitsusele kaks korda aastas 15.veebruariks ja 15. oktoobriks digiallkirjastatult
e-postile info@mustvee.ee või tuua paberkandjal vallavalitsusse või teenuskeskusesse.

Täpsem info: Raivo Vadi, e-post: raivo.vadi@mustvee.ee, tel: 505 6797

Mustvee haridusvõrgu analüüs

7.03.18
Lõpparuanne
Toimetaja: KRISTA PINT