Mustvee valla hankekord

 Mustvee valla ja hallatavate asutuste poolt korraldatavate hangete ettevalmistamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist reguleerib mustvee valla hankekord