Elukoha registreerimine

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või elukoha andmete puudumisel.

Elukohateade tuleb esitada kui inimene:

 • asub uude kohta elama
 • muudab elukohta Eestis
 • asub elama välismaale
 • kolib välismaalt tagasi Eestisse

Elukoha registreerimiseks on vajalik täita  elukohateade. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateade esitatakse uue elukoha valla- või linnavalitsusele. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema.

Kui inimene kasutab elamiseks mitut elukohta, tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada omal valikul ühe elukoha aadress. Elukohateatel võib esitada ka sideandmed (telefon, e-posti aadress).

Välisriigis elades saab inimene teatada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele. Isiku elukoht võib olla registreeritud korraga ainult ühte riiki.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine ja selle edastamine Eesti rahvastikuregistrisse 

Mustvee vallas saab elukohateadet esitada Mustvee Vallavalitsuses Tartu tn 28 Mustvee linn, Avinurme teenuskeskuses Võidu tn 9 Avinurme alevik.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Elukoha registreerimiseks esitatakse:

 • elukohateate blankett (võimalik täita kohapeal)
 • isikut tõendav dokument
 • kui te ei ole ruumi omanik ruumi kasutamise õigust tõendav dokument.
 • kui esitate elukohateate alaealise lapse elukoha muutmiseks ja teil ei ole ainuhooldusõigust, on vaja kaasa võtta teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) kirjalik nõusolek lapse elukoha muutmiseks, vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.

Saates elukohateate tavapostiga

 • täitke elukohateate vorm, trükkige välja, allkirjastage - elukohateade prinditav, elukohateade arvutis täidetav, elukohateade inglise keeles
 • lisage isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
  kui Te ei ole ruumi omanik, siis võtke elukohateatele ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel (ruumi omaniku nõusoleku võib lisada ka eraldi dokumendina) või lisage  ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
 • kui ruumil on rohkem kui üks omaniklisage kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
 • alaealise lapse elukoha muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või lisage eraldi kirjalik nõusolek, vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.
 • saatke elukohateade koos nõutavate lisadokumentidega Mustvee Vallavalitsusele aadressil: Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond.

  Digiallkirjastatuna e-posti teel

 • täitke arvutis täidetava elukohateate blankett 
 • allkirjastage see digitaalselt
 • kui te ei ole ruumi omanik täitke elukohateatel ruumi omaniku andmed ja võtke elukohateatele ruumi omanikult digiallkiri
 • alaealise lapse elukoha muutmisel, kui teil ei ole ainuhooldusõigust laske elukohateade digiallkirjastada ka teisel hooldusõiguslikul isikul (lapsevanemal või eestkostjal)
 • saatke digiallkirjastatud elukohateade e-posti aadressil info@mustvee.ee

Elektrooniliselt saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis aadressil: https://www.rahvastikuregister.ee/   

Õigusaktid: