ER196 - InSociety

Mustvee Tervis Sihtasutus, Mustvee Vallavalitsus ja Alutaguse Vallavalitsus osalevad projektis "InSociety - From Inclusion Days to an Inclusive Society". Projekti juhtpartneriks on Mustvee Tervis SA, projekti kogu eelarve on 110 000 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 toetus on 99 000 eurot. Tegevused viiakse ellu perioodil 04.05.2023 – 03.11.2023.

Projekti tegevused on üles ehitatud sellistele põhimõtetele, mis tekkisid projekti "ERgonoomika" ja "Kaasamispäevade" praktika raames ja need on järgmised:
Kolm "Kaasamispäeva", s.o 1 päev iga projektipartneri juures. Kaasamispäevade raames tutvustatakse projekti "ERgonoomika" raames parimaid praktikaid puuetega inimeste igakülgseks kaasamiseks ühiskonnaellu ning tutvustatakse ja analüüsitakse projekti "ERgonoomika" tulemusi eesmärgiga suurendada tulemuste nähtavust ja selle projekti mõju laiendamist kõigile partneritele ja üldsusele.

Kehaliste võimete arendamiseks soetatakse 3 (s.o 1 igale projektipartnerile) ergonoomiliste treeningseadmete komplekti puhkealadega. Puhkenurkades saab nii puhata kui ka teistega aega veeta ja suhelda. Ergonoomiliste treeningseadmete komplektide abil on võimalik luua keskkond, kus on igapäevased võimalused puuetega inimeste sotsiaalseks lõimumiseks ja kaasava ühiskonna arendamiseks.

„Kaasamise päevade" raames toimub ka 3 kohtumist treener-füsioterapeudiga (1 päev iga partneri juures), kelle professionaalsel juhtimisel saavad ürituse külastajad ja eriti erivajadustega inimesed tutvuda treeningvahendite ja elementaarsete tervist edendava kehalise tegevusega.

Kuigi juurdepääsetavus ja universaalne disain on vajalikud eelkõige puuetega inimestele, on selle mõju palju laiem: see teeb elu lihtsamaks igaühel, olenemata vanusest või võimetest. Seetõttu on projekti elluviimise kasusaajateks kõik kasutajarühmad, naised, lapsed, puuetega inimesed, eakad. Puuetega ja eakate inimeste eeliseks on aktiivne kaasamine ühiskonnateenustesse ergonoomiliste treeningseadmete abil. Ergonoomilised treeningseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel olla aktiivsed ühiskonnaliikmed ning tunda igapäevaelus sobivat kehalist tegevust ja ergonoomika põhitõdesid. Teiste kasutajagruppide kasu seisneb selles, et kui nad puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega inimestega, õpivad nad olema tolerantsemad ning selle tulemusena areneb neist inimestest kaasav ühiskond, kus kõik on võrdsed, olenemata sellest, kas nad on noored või vanad, puudega või mitte.


Projekti InSociety ER196 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

 

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.