Mustvee Valla Teataja infoleht

Väljaandja: Mustvee Vallavalitsus

Küljendus: Seitung AS

Trükk: Kroonpress AS

Kohaletoimetamine: Omniva

Mustvee Valla Teataja ilmub üks kord kuus, v.a juuli.

Vallaleht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Mustvee valla postkastidesse tasuta.

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid oktoobrikuu infolehte ootame 10.oktoobriks e-posti aadressile: leht@mustvee.ee

Toimetajal on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.