Kasepää kala 2022 ja Kalevipoja Kevadrull 2023

Kogu Jõgeva maakonda ja maakonna piiridest väljuva pikaajaliste traditsioonidega rahvaspordiürituse "Kasepää Kala" Peipsi järvel jätkamine ja traditsioonide hoidmine ning uue kogupere liikumisürituse "Kalevipoja Kevadrull 2023" korraldamine.

Kasepää Kala ja Kalevipoja Kevadrull aitavad populariseerida tervisesporti ja liikuvat elustiili, aitavad aktiivsemalt kasutusele võtta meie suurimat loodusressurssi, aitavad tugevdada Mustvee Valla kui Peipsi pealinna kuvandit ja tutvustada Peipsimaad üle Eesti.

Projekti raames viiakse läbi traditsiooniline rahvaspordiüritus „Kasepää Kala 2022" ja kogupere liikumisüritus "Kalevipoja Kevadrull 2023".

Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Leader programm.